Liccon - Magazijn en advies

Werkwijze en normen LICCON

Onze periodieke inspecties gebeuren aan de hand van de Nederlandse Praktijk Richtlijn 'NPR 5055' welke gebaseerd is op de volgende Nederlandse normen: NEN-EN 15620, 15629, 15635 en eventueel NEN 5051. Daarnaast vorm het Arbo-informatieblad AI-14 een belangrijk document voor regels op het gebied van inrichting, transport en opslag in en om bedrijfsruimten. Na afloop van onze periodieke inspectie krijg u van ons de volgende rapportages aangeleverd indien van toepassing.

  • Keuringsformulier
  • Keuringrapportage
  • Schaderapport
  • Eventueel reparatievoorstel / Plan van aanpak

Als onafhankelijk magazijninspecteur werkt LICCON met diverse leveranciers om in de voorziening van reparatiedelen te voorzien. LICCON begeleidt u ook graag in de afwikkeling van het door ons uitgebrachte reparatievoorstel en plan van aanpak.

De ingebruikname inspecties worden uitgevoerd op basis van de Nederlandse Praktijk Richtlijnen 'NPR 5054 & 5055'. LICCON controleert de aanwezigheid en juistheid van de 'verklaring van toegelaten gebruik' en indien nodig vraag ik deze aan bij uw leverancier. Daarnaast controleer ik of de stellingen op de juiste wijze zijn gemonteerd in geval van palletstellingen volgens de 'ARMP 2004'. Een tweede deel van de inspectie bestaat uit standaard periodieke inspectie waarbij de algehele veiligheid goed wordt gecontroleerd. De aanwezigheid van 'DT-platen' ook wel draagkracht/type platen genoemd wordt gecontroleerd en daar waar nodig worden deze opgenomen.

De onderstaande normen zijn o.a. van toepassing in de magazijnsellingbranche:

AI-14 ARBO informatie, Bedrijfsruimten- Inrichtingen, Transport en Opslag
NEN-5052 Magazijnstellingen, Belastingen en Imperfecties
NVN-5053 Magazijnstellingen, Beproevingsmethoden en Proefinterpretaties
NPR 5054 Palletstellingen, Bediening door magazijntrucks, verklaring van toegelaten gebruik
NPR 5055


Magazijnstellingen - Arboverantwoordelijkheden en controlelijsten voor de periodieke Inspecties, juist gebruik en staat van onderhoud - Deel 1: Palletstellingen
RVHM 1995 Richtlijnen voor het Veilig werken met een Heftruck in/bij Magazijnstellingen
RSM 1977/1979 Richtlijnen voor berekening van stalen industriële magazijnstellingen
FEM 9.831

Storage and retrieval machine: Calculation principles of storage and retrieval machines - Tolerances, deformation and clearances in the highbay warehouse
FEM 10.2.06 The design of hand loaded static steel shelving systems
NEN-EN 15095

Aangedreven mobiele stellingen, carrouselinstallaties en opslagliften - Veiligheidseisen
NEN-EN 15512

Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen - Verstelbare palletstellingen - Grondslagen voor het constructief ontwerp
NEN-EN 15620

Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen - Verstelbare palletstellingen - Toleranties , vervormingen en veiligheidsafstanden
NEN-EN 15629 Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen - Specificatie van magazijnstellingen
NEN-EN 15635

Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen - Gebruik en onderhoud van Magazijnstellingen
Liccon - magazijn en advies

Liccon - magazijn en advies