Liccon - Magazijn en advies

Magazijninspecties LICCON

LICCON MAGAZIJN & ADVIES is een onafhankelijk keuringsbedrijf en adviesbureau. Dit houdt in dat wij ons advies geven zonder zelf belang te hebben bij de uitkomst van het keuringsrapport. Dit, in tegenstelling tot merkgebonden keurmeesters. Er is ons ook veel aan gelegen deze onafhankelijkheid te bewaren. Zo kunnen onnodige discussies bij de bespreking van het keuringsrapport worden vermeden. Een tweede voordeel van een onafhankelijke keurmeester is, dat alle stellingen in het magazijn door een keurmeester worden gekeurd. Zo krijgt u een eensluidende uitkomst en worden alle stellingen op dezelfde consequente manier beoordeeld. Als derde voordeel noemen wij u nog, het feit dat u niet verschillende merkgebonden keurmeesters hoeft te laten komen. Als u meer dan een merk stellingen in uw magazijn heeft staan, betekent dit vaak dat voor elk merk een aparte magazijnkeuring aangevraagd moet worden. Dat is nu niet nodig en kostenbesparend.

Periodieke inspectie

Afhankelijk van de omloopsnelheid in uw magazijn dient u uw magazijn minimaal eens per kalenderjaar te laten inspecteren ¹'². Deze periodieke inspectie wordt uitgevoerd door een deskundige keurmeester ³ die ervaring beschikt op het gebied van magazijnstellingen en een constructieve achtergrond heeft.

¹ Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd'. (Bron: Arbobesluit Art. 7.4a lid 3)
² Minimaal een maal per jaar dient u de staat van uw magazijnstelling te controleren.' (bron: FEM 10.2.04)
³ Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling' (Bron: Arbobesluit Art. 7.4a lid 5)

Ingebruikname inspectie

Bij een nieuwbouw magazijn is het van groot belang dat deze wordt gebruikt zoals deze bedoeld is. Daar waar de veiligheid afhangt van de wijze van installatie en gebruik dient de leverancier een 'verklaring van toegelaten gebruik' op te stellen ¹. Deze verklaring gaat in op veilig gebruik, maar ook op die aspecten die invloed hebben op het constructieve ontwerp zoals de toelaatbare draagkracht, fundering magazijnstelling, manoeuvreerbaarheid van de magazijntruck enzovoorts.

¹ Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie wordt na de installatie en voordat het voor de eerste maal in gebruik wordt genomen gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren.' (Bron: Arbobesluit Art. 7.4a lid 1)

Verbouwing inspectie

Bij een wijziging in de configuratie van uw magazijninstallatie of dit nu gaat om het verhangen van liggers of het geheel verplaatsen van uw stellingen kan LICCON voor u een verbouwingsinspectie uitvoeren. Deze inspectie houdt in dat LICCON controleert of dat alles conform de richtlijnen is verplaatst of verhangen en waar nodig inspecteert LICCON de vernieuwde situatie op het algehele veiligheidsniveau. Daar waar de belastingplaten niet meer up-to-date zijn, dienen deze uiteraard gewijzigd te worden.

Second opinion inspectie

Mocht u met het keuringsrapport van uw huidige keurmeester niet eens zijn, dan kan LICCON een nieuwe (onafhankelijke) magazijninspectie uitvoeren.

Magazijntraining

Ook kan LICCON uw magazijnpersoneel trainen op het gebied van veiligheid met betrekking tot de magazijninrichting. Het personeel wordt dan gewezen op de gevaren van schades en overbelasting met de consequenties ervan. Tevens wordt geleerd om een logboek te gebruiken en de periodieke (dagelijkse/wekelijkse) visuele controles zelf uit te voeren.

Magazijnlogboek

LICCON kan ook uw magazijnlogboek verzorgen waarin de volgende items vermeld worden:

  • Actuele layout
  • Inventarisatie stellingen
  • Omschrijving stellingen
  • Artikel overzicht
  • Logboek schades
  • Uitleg D/T plaat
  • D/T platen
  • Historie inspecties en reparaties
Liccon - magazijn en advies

Liccon - magazijn en advies